सार्वजनिक नवरात्रौत्सव 2021 बाबत मार्गदर्शक सूचना.

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

सार्वजनिक नवरात्रौत्सव २०२१ बाबत गृह विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना जारी – Guidelines for Public Navratri Festival 2021.

गृह विभागाने सार्वजनिक नवरात्रौत्सव २०२१ बाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. नवरात्रौत्सव साजरा करताना सर्व नागरिकांनी आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य ती

Read More