Animal Husbandry Department Notice

वृत्त विशेषसरकारी योजना

पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या योजनेचे कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड करणे बाबत सूचना

पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत विविध वैयक्तिक लाभाच्या (गाई /म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, व कुक्कूट पक्षी वाटप) योजनेचे दिनांक : – ०४ डिसेंबर २०२१

Read More