Ayushman Mithra

सरकारी कामेआपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेष

आयुष्मान मित्र आयडीसाठी अशी करा ऑनलाईन नोंदणी – Ayushman Mitra Online Registration

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत, मोफत आणि कॅशलेस आरोग्य सेवा देण्याचे लक्ष्य आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी ‘आयुष्मान मित्र’

Read More