CM Relief Fund Scheme

सरकारी योजनावृत्त विशेष

CM Relief Fund Scheme : महाराष्ट्र “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” योजना

मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० अंतर्गत “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी – CM Relief Fund Scheme” या न्यासाची नोंदणी करण्यात आली

Read More