Dhangar Samaj Gharkul Yojana

घरकुल योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

धनगर समाज घरकुल योजना : जळगाव व गोंदिया जिल्हयातील घरकुल लाभार्थी यादी जारी

जळगाव आणि गोंदिया जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेसाठी निधी जारी केला असून घरकूल लाभार्थ्यांची यादी महाराष्ट्र

Read More