Dr. Babasaheb Ambedkar Jeevan Prakash Yojana

वृत्त विशेषसरकारी योजना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना; घरगुती वीज जोडणीसाठी असा करा ऑनलाईन अर्ज

अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने डॉ. बाबासाहेब

Read More