Forest Department Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

महाराष्ट्र वन विभागात 2417 जागांसाठी मेगा भरती – Maha Forest Recruitment

वनविभागातील लघुलेखक (उच्चश्रेणी) (गट ब) (अराजपत्रित), लघुलेखक (निम्नश्रेणी) (गट ब) (अराजपत्रित), कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट ब) (अराजपत्रित), वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक

Read More
नोकरी भरतीमहसूल व वन विभागवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

वनविभागातील भरतीबाबत सद्यस्थिती – Forest Department Recruitment Status

वनविभागातील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत एकत्रित मार्गदर्शक सूचना महसूल

Read More