Gram Panchayat Election FAQ

वृत्त विशेष

ग्रामपंचायत निवडणूक वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न – Gram Panchayat Election FAQ

राज्य निवडणूक आयोग आणि स्थानिक संस्थाच्या निवडणुकांची माहिती, कार्यपद्धती व कायदेशीर तरतुदी सोप्या शब्दांत माडंण्याच्या हेतूने हे पुस्तक तयार केले

Read More