kharif pik loan

कृषी योजनासरकारी योजना

खरीप पीककर्ज मागणीसाठी ऑनलाईन अर्ज सुरु – २०२१-२२ साठी असा करा ऑनलाईन अर्ज

खरीप पीककर्ज २०२१-२०२२ साठी ऑनलाईन अर्ज सुरु झाले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन बैठका पार पडलेल्या आहेत आणि त्यामध्ये प्रत्येक

Read More