Madh Kendra Scheme

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

व्यावसायिक मधपाळ निर्माण करणारी मध केंद्र योजना – Madh Kendra Scheme

मधमाशा पालन हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण बहुउद्देशिय उद्योग आहे. मधमाशा पालन उपक्रमास उद्योग म्हणून चालना देण्यासाठी राज्यात राज्य खादी व ग्रामोद्योग

Read More