महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत (इलेक्ट्रीशन) विजतंत्री अप्रेंटिस पदाच्या 83 जागांसाठी भरती – MahaTransco Electrician Recruitment 2021

महापारेषण किंवा महाट्रान्सको ही भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख वीज पारेषण कंपनी आहे. 2003 नंतर त्याचे रूपांतर सरकारी मालकीच्या वीज कंपन्या,

Read more

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत (इलेक्ट्रीशन) विजतंत्री अप्रेंटिस पद भरती – MahaTransco Electrician Recruitment 2021

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीत (इलेक्ट्रीशन) विजतंत्री अप्रेंटिस पदासाठी भरती २०२१ – यामध्ये 63 जागांसाठी सोलापूर आणि 30 जागांसाठी चंद्रपूर

Read more