MPSC Education Service Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

MPSC मार्फत भरती – MPSC Education Service Recruitment 2023

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागातील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किंवा

Read More