NLM

वृत्त विशेषसरकारी योजना

राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM) ; शेळी-मेंढी, कुक्कुट, वराह पालन व वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करा – National Livestock Mission

भारत सरकारचा पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग २०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना राबवत आहे. क्षेत्राची सध्याची गरज लक्षात

Read More
सरकारी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

राष्ट्रीय पशुधन योजना (NLM- National Livestock Mission) 2021-22

केंद्र शासनाने १२ व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत विविध केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करून राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission) या नवीन

Read More