panvelcorporation

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

पनवेल महानगरपालिकेत 52 जागांसाठी भरती – PMC Recruitment 2022

पनवेल महानगरपालिकेमधील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेअंतर्गत (NUHM) नागरी प्राथमीक आरोग्य केंद्रातील खालील संवर्गातील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र झालेल्या

Read More