प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP) : जनऔषधी केंद्रासाठी ऑनलाईन अर्ज सुरू !

सर्वांना परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधी योजना (PMBJP) भारत सरकारच्या रसायन आणि

Read more