कृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेषसरकारी योजना

पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या विविध योजना – सिंधुदुर्ग जिल्हा

सिंधुदुर्ग पशुसंवर्धन विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात त्यामध्ये विशेष घटक योजना, दुधाळ जनावरांचे गट वाटप, शेळी गट वाटप, जनावरांना क्षारचुर्ण पुरविणे, विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम, गवत सुधारणा 50% सहा.अनुदान, जि.प.अनुदानामधुन कुक्कुट पालनासाठी पक्षी पुरविणे इत्यादी योजना राबविल्या जातात.

पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविल्या जाणा-या विविध योजना – सिंधुदुर्ग जिल्हा:

१) विशेष घटक योजना:

अ) दुधाळ जनावरांचे गट वाटप

योजनेचे स्वरूप :-

1) लाभार्थी अनु.जाती/ नवबौध्द असावा.
2) जनावरे पालनासाठी पुरेशी जागा असणे आवश्यक.
3) अनुदानाची रक्कम वजा जाता उर्वरीत 50% रक्कम लाभार्थीने रोखीने भरणे आवश्यक.

निकष :-

1) लाभार्थी अनु.जाती/ नवबौध्द असावा
2) जनावरे पालनासाठी पुरेशी जागा असणे आवश्यक
3) अनुदानाची रक्कम वजा जाता उर्वरीत 50% रक्कम लाभार्थीने रोखीने भरणे आवश्यक रोखीने भरणे आवश्यक.

आवश्यक कागदपत्रे :-

1) जातीचा दाखला
2) विहीत नमुन्यातील लाभार्थी चा अर्ज

ब) शेळी गट वाटप

योजनेचे स्वरूप :- अनु.जातीच्या नवबौध्द लाभार्थी ना 50% अनुदानावर शेळी गट (10+1) पुरविला जातो .यासाठी अनुदान मर्यादा रू.14013/- आहे.

निकष :-

1) लाभार्थी अनु.जाती/ नवबौध्द असावा.
2) जनावरे पालनासाठी पुरेशी जागा असणे आवश्यक.
3) अनुदानाची रक्कम वजा जाता उर्वरीत 50% रक्कम लाभार्थीने रोखीने भरणे आवश्यक.

आवश्यक कागदपत्रे :-

1) जातीचा दाखला.
2) विहीत नमुन्यातील लाभार्थी चा अर्ज.

2) जनावरांना क्षारचुर्ण पुरविणे :-

योजनेचे स्वरूप :- क्षारांच्या कमतरतेमुळे जनावरे बोटुलिझम सारख्या आजारांना बळी पडु नयेत.दुभत्या जनावरांच्या दुध उत्पादनात वाढ व्हावी म्हणुन पशु.दवाखान्यामार्फत जि.प. अनुदानामधुन क्षारचुर्ण वाटप करण्यात येते.

निकष :- जिल्हयातील कोणीही पशुपालक या योजनेचा लाभ घेउू शकतो.

3) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम :-

योजनेचे स्वरूप :- अल्प /अत्यल्प भुधारक तसेच भुमिहीन शेतमजुर लाभार्थींकडील संकरीत कालवडी, सुधारीत पारडयाना 50% व 66.66% अनुदानावर वासरांच्या वयाच्या 4 ते 32 महिन्यांपर्यंत पशुखादय पुरविले जाते.

निकष :- लाभार्थी अल्प /अत्यल्प भुधारक किंवा भुमिहीन शेतमजुर असणे आवश्यक.

आवश्यक कागदपत्रे :-

1) लाभार्थी अल्प / अत्यल्प भुधारक किंवा भुमिहीन शेतमजुर असले बाबत तलाठी यांचा दाखला.
2) विहीत नमुन्यातील लाभार्थ्याचा अर्ज.

4) गवत सुधारणा 50% सहा.अनुदान :-

योजनेचे स्वरूप :- जनावरांसाठी उत्कृष्ट प्रतिचा चारा पुरविण्यासाठी जि.प.अनुदानामधुन 50% अनुदानावर वैरण बियाण्याचा पुरवठा केला जातो

निकष :- जिल्हयातील कोणीही पशुपालक या योजनेचा लाभ घेउू शकतो.

आवश्यक कागदपत्रे :- विहीत नमुन्यातील लाभार्थ्याचा अर्ज.

5) शेळी गट पुरवठा :-

योजनेचे स्वरूप :- जि.प.अनुदानामधुन दा.रे.खालील व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थी ंना 70% अनुदानावर 10 शेळया व 1 सुधा.जातीचा बोकड यांचा 1 गट वाटप करण्यात येतो.

निकष :-

1) लाभार्थी दा.रे. खालील असणे आवश्यक किंवा
2) अल्प उत्पन्न गटातील (रू.30,000/- पेक्षा कमी वाषिर्क उत्पन्न)

आवश्यक कागदपत्रे :-

1) विहीत नमुन्यातील लाभार्थ्याचा अर्ज.
2) दा.रे.चा दाखला किंवा अल्प उत्पन्नाचा दाखला.
3) जि.प.सदस्याचे शिफारस पत्र आवश्यक.

6) अनुदानावर दुधाळ जनावरांचा पुरवठा :-

योजनेचे स्वरूप :- जि.प.अनुदानामधुन उपलब्ध तरतुदीनुसार लाभार्थीच्या मागणीचे 20% किंवा जास्तीत जास्त रु.20,000/- अनुदान दिले जाते.

निकष :- जिल्हयातील कोणीही पशुपालक या योजनेचा लाभ घेउू शकतो.

आवश्यक कागदपत्रे :-

1) विहीत नमुन्यातील लाभार्थ्याचा अर्ज.
2) जि.प.सदस्याचे शिफारस पत्र.
3) बँकेने कर्ज मंजुर केल्यानंतर अनुदान बँकेकडे वर्ग.

7) जि.प.अनुदानामधुन कुक्कुट पालनासाठी पक्षी पुरविणे :-

योजनेचे स्वरूप :- जि.प.अनुदानामधुन उपलब्ध तरतुदीनुसार 75% अनुदानावर 4 आठवडे वयाचे 50 पक्ष्यांचा गट लाभार्थीस दिला जातो. लाभार्थी हिस्सा रु. 863/- अनुदान रु.2587/-.

निकष :- जिल्हयातील कोणीही पशुपालक योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. महिला लाभार्थीस प्राधान्य.

आवश्यक कागदपत्रे :-

1) विहीत नमुन्यातील लाभार्थ्याचा अर्ज.
2) जि.प.सदस्याचे शिफारस पत्र.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा येथे संपर्क करा.

हेही वाचा – राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM); शेळी-मेंढी, कुक्कुट, वराह पालन व वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करा – National Livestock Mission

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.