महसूल व वन विभाग

वृत्त विशेषमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मधील सुधारणा २०२४

मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत नियम, १९५९ मध्ये सुधारणेबाबत प्रारूप अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली

Read More
सरकारी कामेनोकरी भरतीपरिक्षेचा निकालमहसूल व वन विभागवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

तलाठी भरती जिल्हा निहाय सुधारित गुणवत्ता यादी PDF फाईल डाउनलोड करा !

तलाठी पदभरती 2023 साठी TCS-ION कंपनीकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षेनंतर परीक्षेतील प्रश्नांवर घेण्यात आलेल्या आक्षेपांच्या बाबत, TCS-ION कडुन घेतलेल्या निर्णयाच्या कार्यवाही

Read More
महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानी साठी भरपाई मंजूर

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input

Read More
वृत्त विशेषतलाठी कार्यालय नोंदवह्यामहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्‍याची प्रक्रिया सुरु – २०२४ !

वर्ग-2 च्या जमिनींचं वर्ग-1 मध्ये रुपांतर करण्‍याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे , ती कसं करायचं? यासाठी अर्ज कुठे व कसा

Read More
महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

अटल बांबू समृध्दी योजना – Atal Bamboo Prosperity Scheme

बांबू हे एक बहुपयोगी वनउपज असून आर्थिकदृष्टया अत्यंत महत्वाचे असल्यामुळे त्यास “हिरवे सोने” (Green Gold) असे संबोधले जाते. त्याचे गरीबांचे

Read More
वृत्त विशेषमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी कामे

2020 ते 2022 चे थकीत अतिवृष्टी अनुदान मंजूर

राज्यात सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे निर्दशनास आले होते. त्याप्रमाणे विभागीय

Read More
वृत्त विशेषमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

शेत जमिनीचा “क” नकाशा अक्षांश रेखांशासह ऑनलाईन मिळणार !

भूमि अभिलेख विभागामार्फत महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १३६ व महाराष्ट्र जमिन महसूल (सीमा व सीमाचिन्हे) नियम, १९६९

Read More
महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

जून ते ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीसाठी 10 जिल्ह्यांना वाढीव अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input

Read More
महसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

अतिवृष्टी बाधितांना पावसाळी हंगाम 2023 करीत नुकसान भरपाई जाहीर

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input

Read More
वृत्त विशेषमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GR

गुणवंत मुलामुलींना कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा

राज्याच्या किनारपट्टी आणि सागरी भागात कांदळवन आणि तेथील जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी पर्यावरणीय व बहुविद्याशाखीय संशोधनास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने

Read More