शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून इयत्ता 2 री ते इयत्ता 8 वी च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये वह्यांची पाने समाविष्ट करणार !

शिक्षण व शिक्षणाचे साहित्य त्यांचे सार्वत्रिकरण होणे, प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचणे. पाठ्यपुस्तके व वह्या यांच्या वजनाने दप्तराचे ओझे वाढले जाणे, दप्तराच्या

Read more

आर.टी.ई. २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेश सुरु – R.T.E. 25% Online Admission Process (Year:- 2022 – 2023)

दरवर्षी प्रमाणे सन २०२३-२४ या वर्षांची बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार

Read more

आर.टी.ई. २५ % ऑनलाईन प्रवेशाकरिता आवश्यक कागदपत्रे – R.T.E. 25% Online Admission Process (Year:- 2022 – 2023) Documents Required for Admission

आर.टी.ई. २५ % ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया (वर्ष:- २०२२ – २०२३) साधारण २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार होती. मात्र, सरकारी लाभांच्या योजनांसाठी

Read more

राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेत सर्वांगीण विकास करणार ! मंत्रिमंडळ निर्णय – १४ फेब्रुवारी २०२३

राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी

Read more

कॉपी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकार दणका देणार, राज्यात कॉपीमुक्त अभियान !

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळामार्फत इयत्ता १२ वी ची परीक्षा दि.२१.०२.२०२३ ते दि.२१.०३.२०२३ व इयत्ता १० वी ची

Read more

राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वाढीव मानधन!

राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पहील्या तीन वर्षाकरीता मानधन तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत शासन निर्णय दिनांक २५.११.२००५

Read more

शिक्षण सेवक मानधनात वाढ

राज्यातील जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, कटकमंडळे, महानगरपालिका तसेच मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळांमध्ये शासन निर्णय, दिनांक १०.३.२००० अन्वये शिक्षण सेवक योजना

Read more