सहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

Sugar cane harvester : ऊस तोडणी यंत्र खरेदी करण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ

शासन निर्णय दि.२०/०३/२०२३ अन्वये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊस तोड यंत्र (Sugar cane harvester) खरेदीसाठी सन-२०२२-२०२३ आणि सन २०२३-२०२४ या

Read More
कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनासहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

Sugarcane Harvester Subsidy : ऊस तोडणी यंत्र अनुदानास मुदतवाढ २०२४-२५

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रांना (Sugarcane Harvester Subsidy) अनुदान देण्यास दिनांक २०.०३.२०२३ रोजी च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी रुपांतरीत कर्जावरील कर्जमाफी मिळणार

सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात नैसर्गिक आपत्तीने बाधित झालेल्या जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदत कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर करुन जे

Read More
सरकारी योजनाकृषी योजनावृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

अवेळी पाऊस व गारपीट आपद्ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याज माफ होणार !

रत्नागिरी जिल्हयातील आंबा बागायतदारांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत मा. मंत्री (उद्योग) तथा पालकमंत्री, रत्नागिरी जिल्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०९.०२.२०२३ रोजी पार पडलेल्या

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना-शुद्धीपत्रक

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ या योजनेंतर्गत अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी (जुलै, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९)

राज्यात जुलै, २०१९ ते ऑगस्ट, २०१९ या कालावधीमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत बाधित झालेल्या जिल्हयातील बाधित शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज माफ

Read More
सहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

या कुटुंबांना प्रतिमाह 200 युनिट पर्यंत मोफत वीज मिळणार !

राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व वस्त्रोद्योगाला आवश्यक त्या उपाययोजनांना हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने संदर्भीय शासन निर्णयान्वये एकात्मिक व शाश्वत

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहकारी कृषी पत संस्थांमार्फत व्याज दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक २४/११/१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

३५ सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीची सदस्य संख्या निश्चित !

छोटया सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता येणेसाठी व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांची संख्या ११ असण्याबाबतची अट ३५ सदस्यांपेक्षा कमी सदस्य संख्या असणाऱ्या

Read More
कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती

नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमुळे बाधित होणाऱ्या आपतग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे, यासाठी अशा प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याकरिता कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती दि.१३

Read More