परिक्षेचा निकालवृत्त विशेषसरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर व पुणे – पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल जाहीर केला आहे.

१) राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर- पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल:

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक संवर्गातील भविष्यात रिक्त होणाऱ्या ५२ पदाकरिता विभागीय अर्हता परिक्षा २०२३-२४ आयोजित करण्याबाबत या कार्यालया निर्देश प्राप्त झाले आहे. त्यास अनुसरुन विभागीय अर्हता परिक्षा-२०२३-२४ लेखी परिक्षा नागपुर येथे दिनांक ०१/०२/२०२४ रोजी घेण्यात आलेली आहे.

लेखी परिक्षेमध्ये एकुण १०६ परिक्षक अंमलदार उत्तीर्ण झालेले आहेत. विभागीय अर्हता परिक्षा-२०२३-२४ चा लेखी परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल परिक्षक अंमलदारांची यादी या सोबत जोडुन पुढील कार्यवाहीस्तव सादर केली आहे.

पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय अर्हत्तम परिक्षा-2024 लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या परिक्षक अंमलदारांचा निकाल: पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय अर्हत्तम परिक्षा-2024 लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या परिक्षक अंमलदारांचा निकाल डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२) राज्य राखीव पोलीस बल, पुणे- पोलीस हवालदार/ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा -२०२३-२४ लेखी परीक्षा निकाल:

महाराष्ट्र  राज्य राखीव पोलीस बलातील पोलीस हवालदार / सहायक पोलीस उपनिरीक्षक यांची सशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक पदावर पदोन्नतीसाठीची विभागीय अर्हता परीक्षा २०२३-२४ ची लेखी परीक्षा दिनांक ०१/०२/२०२४ रोजी दुपारी १२.०० ते १३.३० वाजता घेण्यात आली. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल पुणे परीक्षा केंद्रावर लेखी परीक्षेस बसलेल्या उमेदवारांची माहिती खालीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.

परीक्षा केंद्राचे नावएकुण उमेदवारगैरहजर उमेदवारहजर उमेदवारउत्तीर्ण उमेदवारअनुउत्तीर्ण उमेदवार
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल पुणे१४६१७१२९१०४२५

राज्य राखीव पोलीस दल, पुणे परिक्षेत्र सशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय परीक्षा 2023-24 लेखी परीक्षेची मार्कलिस्ट: राज्य राखीव पोलीस दल, पुणे परिक्षेत्र सशस्त्र पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय परीक्षा 2023-24 लेखी परीक्षेची मार्कलिस्ट PDF डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.