पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना

महाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजना

प्रत्येक गावात दोन कर्तबगार महिलांना मिळणार “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला सन्मान पुरस्कार”

महिला व बाल विकास क्षेत्रामध्ये उत्कृष्ट कार्य करीत असलेल्या महिलांना प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता प्रत्येक ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दोन कर्तबगार महिलांना

Read More
कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना (नर्सरी योजना) सुरु – Punyashlok Ahilyadevi Holkar Nursery Yojana

महाराष्ट्रातील भाजीपाला उत्पादनास प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटिका (नर्सरी) योजना” राबविण्यात

Read More