मंडलअधिकारी आवक -जावक नोंदवही

तलाठी कार्यालय नोंदवह्यामहाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

गाव नमुना १८ (मंडलअधिकारी आवक -जावक नोंदवही) विषयीची संपूर्ण माहिती – Gav Namuna 18

गाव नमुना १८ मध्ये मंडलअधिकारी यांच्याकडे येणाऱ्या तसेच त्यांनी बाहेर पाठवलेल्या सर्व पत्रव्यवहाराची नोंद ठेवावी लागते. मंडलअधिकारी यांनी प्रत्येक गावासाठी

Read More