वृत्त विशेषRTIमाहिती अधिकारसरकारी कामे

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांना वेगवेगळ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून वेगवेगळ्या नमुन्यात माहिती उपलब्ध करून देण्यात येते. तथापि, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची वेगळी नोंदवही ( Register ) ठेवण्यात येत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करून माहिती अधिकारात प्राप्त होणाऱ्या अर्जावर करण्यात येत असलेली कार्यवाही सुस्पष्ट असण्याच्या दृष्टीने आवश्यक बाबी सर्व संबंधीतांच्या निदर्शनास आणण्याची व या अनुषंगाने सर्व विभागांना सूचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तदनुसार शासन पुढीलप्रमाणे सूचित करीत आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन नियम:

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची वेगळी नोंदवही ( Register ) रजिस्टर ठेवण्यात यावी. सदर नोंदवहीत सर्वसाधारणपणे खालील बाबी समाविष्ट असाव्यात.

विभागाचे नाव :

सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव :

जन माहिती अधिकाऱ्याचे नाव :

वर्ष :

पदनाम:

अ. क्र.अर्जाचा नोंदणी क्रमांकअर्जदाराचे नाव व पत्ताकोणाकडे अर्ज केला आहे? मा.अ./स.मा.अ.अर्ज प्राप्त झाल्याचा दिनांकमाहिती पुरवण्याची शेवटची तारीखअर्जदार दारिद्रय रेषेखालील आहे कायमाहितीचा थोडक्यात तपशीलमागीतलेल्या माहितीचे स्वरूप ( फॉर्म ), प्रती मागणे/तपासणी/नमुना/इलेक्ट्रॉनिक माहितीत्रयस्थ पक्षाची माहिती आहे का ?अर्जाचे शुल्क रुपयेअर्जाची विहित फी भरल्याचा दिनांक
123456789101112
माहिती शुल्क कळविल्याचा दिनांकमाहिती शुल्क भरण्याचे स्वरूप व दिनांकमाहितीचे शुल्क (further fees)माहिती शुल्क दिल्यापासून माहिती देण्यासाठी शिल्लक दिवस.माहिती दिल्याचा दिनांकमाहिती कशाने पाठिवली कि व्यक्तिशः नेलीमाहिती कोणत्या स्वरूपात दिली.पृथकरणीय माहिती त्रयस्थ पक्षाची माहिती आहे का?माहिती नाकारली काय?कोणत्या कलमाच्या आधारे नाकारलीप्रथम अपील झाले आहे का?शेरा.
131415161718192021222324

प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी त्या महिन्यात आलेल्या माहिती अर्जाचा सारांश घेण्यात यावा. सदर सारांशामध्ये सर्वसाधारणपणे खालील बाबी समाविष्ट असाव्यात.

आधीच्या महिन्यातील प्रलंबित असलेल्या माहिती अर्जाची संख्यात्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या माहिती अर्जाची संख्याएकूणत्या महिन्यात निकाली काढलेल्या माहिती  अर्जाची संख्याप्रलंबित असलेल्या माहिती अर्जाची संख्याशेरा
123456

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रथम अपील अर्जांची वेगळी नोंदवही ( Register ) प्रथम अपील अधिकाऱ्याकडेही ठेवण्यात यावी. सदर नोंदवहीत सर्वसाधारणपणे खालील बाबी समाविष्ट असाव्यात.

वर्ष :

सार्वजनिक प्राधिकरणाचे नाव:

अपीलीय अधिकाऱ्याचे नाव:

विभागाचे नाव :

पदनाम:

अ. क्र.अपील अर्जाचा नोंदणी क्रमांकअपील काराचे नाव व पत्ताअपील अर्ज कोणाकडे केला आहे ?स.मा.अ./ अपिल प्राधिकारीअपील अर्ज प्राप्त झाल्याचा दिनांकप्रतिवादी याचे नाव व पत्ताअपील दारिद्रय रेषेखालील आहे काय?अपिलाचा थोडक्यात तपशीलअपील अर्जाचे शुल्क कोणत्या स्वरूपात भरलेअपील अर्जाचे विहित शुल्क भरल्याचा दिनांककोणत्या जनमाहिती अधिकाऱ्याने खुद्द अपील केले त्याचा तपशीलअपिलावर निर्णय दिल्याचा दिनांकशेरा
12345678910111213

प्रथम अपील अधिकाऱ्याने प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी त्या महिन्यात आलेल्या प्रथम अपील अर्जाचा सारांश घ्यावा. सदर सारांशामध्ये सर्वसाधारणपणे खालील बाबी समाविष्ट असाव्यात.

आधीच्या महिन्यातील प्रलंबित असलेल्या अपील अर्जाची संख्यात्या महिन्यात प्राप्त झालेल्या अपील अर्जाची संख्याएकूणत्या महिन्यात निकाली काढलेल्या अपील अर्जाची संख्याप्रलंबित असलेल्या अपील अर्जाची संख्याशेरा
12345

परिपत्रकातील तरतूदी सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख सार्वजनीक प्राधिकरण तसेच सर्व संबंधीतांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत त्यांना सूचित करण्यात यावे असे निर्देश शासन निर्णयाद्वारे दिले आहेत.

शासन निर्णय: माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गंत माहिती मागविणाऱ्या अर्जदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचे वेगळी नोंदवही ठेवण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत शासन नियम

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.