E Sanjeevani App

आरोग्यवृत्त विशेषसरकारी योजना

ई-संजीवनी ॲप रुग्णांसाठी संजीवनी – E Sanjeevani App

राज्यात गेल्यावर्षी शासनाने सुरू केलेली ई-संजीवनी ऑनलाइन ओपीडी म्हणजेच बाह्यरुग्ण सेवेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे समोर आले आहे. येथील शासकीय

Read More