E Sanjeevani

वृत्त विशेषआरोग्यसरकारी कामेसरकारी योजना

“ई संजीवनी” भारत सरकारची निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा – “E Sanjeevani” Free Telemedicine Service by Government of India

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) ई संजीवनी या त्यांच्या महत्वाकांक्षी योजनेला आयुषमान भारत डिजिटल मोहिमेशी (ABDM) यशस्वीपणे संलग्न केल्याचे घोषित केले

Read More