गृहनिर्माण विभाग

गृहनिर्माण विभागगृहनिर्माण संस्था कायदावृत्त विशेष

सदनिका हस्तांतरण व हस्तांतरण फी बाबत सविस्तर माहिती ! Flat transfer and transfer fee

घर खरेदी करताना लागणाऱ्या अनेक खर्चापैकी, सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या इमारतीतील सदनिका विकण्यासाठी आणि हस्तांतरित करण्यासाठी आणि हस्तांतरण करण्यासाठी हस्तांतरण शुल्क

Read More
गृहनिर्माण विभागघरकुल योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करावयाच्या उपाययोजनेबाबत शासन निर्णय जारी !

सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात अंमलबजावणी डिसेंबर, २०१५ पासून करण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल

Read More