गृहनिर्माण विभाग

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRगृहनिर्माण विभागवृत्त विशेष

महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना

राज्यात अनेक वर्षांपासून ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ परिवहन विभागांतर्गत स्थापन करण्याबाबत मागणी करण्यात येत होती. महाराष्ट्रातील

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRगृहनिर्माण विभागवृत्त विशेष

मुंबईतील बंद/आजारी गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये घरकुले उपलब्ध करुन देणार

सन १९८२ च्या संपामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ५८ आजारी/ बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांमधील एकूण १,७४,१७२ गिरणी कामगार/त्यांच्या वारसांनी घरकुलांसाठी अर्ज

Read More
सरकारी कामेगृहनिर्माण विभागगृहनिर्माण संस्था कायदावृत्त विशेष

सोसायटी बिल्डिंग विमा खरेदी करण्यापूर्वी लक्षात ठेवण्याच्या गोष्टी ! – Housing Society Insurance

आपली हाऊसिंग सोसायटी शेकडो कुटुंब सदस्यांसह एक मोठं घर आहे, त्यामुळे आपल्या गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीचा विमा काढणे अतिशय महत्वाचे आहे.

Read More
गृहनिर्माण विभागवृत्त विशेष

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी रु.1,65,000/- निर्वाह भत्ता !

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी रु.1,65,000/- निर्वाह भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा

Read More
गृहनिर्माण विभागघरकुल योजनावृत्त विशेष

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेसाठी आता एक लाख रुपये अनुदान

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार

Read More
वृत्त विशेषगृहनिर्माण विभागगृहनिर्माण संस्था कायदासरकारी कामे

सोसायट्यांचे कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण) विषयी सविस्तर माहिती

राज्यात किती सोसायट्यांचे कन्व्हेयन्स (अभिहस्तांतरण) व्हायचे राहिले आहे, या संदर्भातील अनेक चर्चा होताना दिसत आहेत. एकंदरीतच या विषयाची भीती व

Read More
वृत्त विशेषगृहनिर्माण विभागगृहनिर्माण संस्था कायदा

सदनिकेवर कर्ज घेणे, सदनिका / गाळा विक्री व भाडेतत्वावर देणे बाबत सविस्तर माहिती !

सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही कायदेशीररित्या स्थापित संस्था आहे. शासनाकडे नोंदणीकृत असून ही संस्था त्याचे सदस्य किंवा रहिवाशांच्या मालकीचे, हे सदस्यांच्या

Read More
वृत्त विशेषगृहनिर्माण विभागगृहनिर्माण संस्था कायदा

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वार्षिक सभेची जबाबदारी बाबत सविस्तर माहिती !

वार्षिक सर्वसाधारण सभेस संस्थेच्या हितासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी ठराव करण्याचा अधिकार आहे. सर्वसाधारण सभा अत्युच्च (सुप्रीम) असली तर तिने केलेला

Read More
वृत्त विशेषगृहनिर्माण विभागगृहनिर्माण संस्था कायदा

गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापक समितीचे कर्तव्य व जबाबदारी !

समितीच्या अध्यक्षाला संस्थेच्या व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवणे, नियंत्रण करणे व मार्गदर्शन करणे हे अधिकार आहेत; तसेच आणीबाणीच्या काळात समितीचे कोणतेही अधिकार

Read More
वृत्त विशेषगृहनिर्माण विभागगृहनिर्माण संस्था कायदा

गृहनिर्माण संस्थेचा निधी विषयी सविस्तर माहिती ! Housing Society Fund

गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाली की, तिच्या देखभालीसाठी निधी उभारले जातात. त्या त्या निधीचा उपयोग महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अनुसार

Read More