धनगर समाज घरकुल योजना : बुलडाणा जिल्हयातील घरकुल लाभार्थी यादी जारी

धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती – क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना वाचा क्रं २ मधील

Read more

फळपीक विमा योजना आंबिया बहार निधी वितरीत 2021-22 – Fruit Crop Insurance Scheme Ambia Bahar Fund Distributed 2021-22

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना आंबिया बहार सन २०२१-२२ मध्ये राज्य हिस्साची रु. १८० कोटी इतकी रक्कम विमा कंपनीस

Read more

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता वितरीत

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगाम सन २०२१ साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिश्याची रु. ८०,३६,२६,५०१/- इतकी रक्कम

Read more

वैयक्तिक लाभाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य इतर मागास बहुजन कल्याण, अल्पसंख्यांक विकास, कौशल्य विकास व उद्योजकता, शालेय

Read more

एकरकमी कर्ज परतफेड योजना; या बँकांच्या थकीत कर्जदारांना मोठा दिलासा !

राज्यातील नागरी सहकारी बँकांच्या अनुत्पादक कर्जामधील प्रभावी वसुलीसाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनास शिफारस

Read more

पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण योजना – Livestock Health and Disease Control

केंद्र शासनाच्या दि. २३ ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण (LH & DCP) या योजनेस केंद्र

Read more

शिधावाटप/रास्त भाव दुकानांमध्ये भाजीपाला व फळे विक्रीसाठी ठेवण्यास प्रायोगिक तत्वावर परवानगी

रास्त भाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासाठी विविध शासन निर्णयांद्वारे रास्त

Read more

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (MIDH); फुल शेती, मसाले पिके, फळबाग लागवड अनुदानासाठी अर्ज सुरू

केंद्र शासनाने दिनांक १ एप्रिल २०१४ पासून राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (NHM), उत्तर पूर्व आणि हिमालयीन राज्यासाठी फळबाग अभियान (HMNEH), राष्ट्रीय

Read more

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीच्या खर्चासाठी मुदतवाढ

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा पाच वर्षांचा कालावधी दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. परंतु कोरोनाचे संकट उद्भवल्यामुळे

Read more

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना; सौर ऊर्जा कुंपण योजनेस मंजुरी

गावातील नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून त्यांची उत्पादकता वाढविणे, गावक-यांची वनावरील निर्भरता कमी करणे, शेतीला पूरक जोडधंदे निर्माण करणे, पर्यायी

Read more