कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

Sheli Gat Vatap Yojana 2024 : या जिल्ह्यात 20 शेळ्या 02 बोकड असा शेळी गट वाटप योजनेस मंजूरी !

मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जिल्ह्यात २० शेळ्या ०२ बोकड असा शेळी गट वाटपाच्या पथदर्शी योजनेस (Sheli Gat Vatap Yojana) दि. १५.१०.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

दि. १५.१०.२०१७ च्या शुध्दीपत्रकान्वये या योजनेंतर्गत सर्व प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के बैंक एन्डेड अनुदान देय असून, गट स्थापनेच्या पहिल्या वर्षी पहिल्या सहा महिन्यात २५ टक्के व उर्वरित २५ टक्के अनुदान दुसऱ्या सहा महिन्यात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच, दि. ०९.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये योजनेंतर्गत वाटप करावयाच्या शेळी गटाच्या किंमतीत सुधारणा करण्यात आली असून, सुधारित दर सन २०२१-२२ पासून लागू करण्यात आले आहेत.

20 शेळ्या 02 बोकड असा शेळी गट वाटप योजनेस मंजूरी ! Sheli Gat Vatap Yojana:

जालना जिल्ह्यात एकुण १,००० लाभार्थ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ द्यावयाचा असून, सन २०२२-२३ पर्यंत ४४९ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. उर्वरित ५५१ लाभार्थ्यांना अद्यापही या योजनेंतर्गत लाभ द्यावयाचा आहे.

सदरची वस्तूस्थिती विचारात घेता, सदर योजना सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या कालावधीत योजनेच्या मुळ १,००० गट वाटपाच्या लक्षांकाच्या मर्यादेत राबविण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जिल्ह्यात २० शेळ्या ०२ बोकड असा शेळी गट ५० टक्के बैंक एन्डेड अनुदान तत्वावर वाटपाच्या पथदर्शी योजनेस सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या वर्षासाठी योजनेच्या मुळ १,००० गट वाटपाच्या लक्षांकाच्या मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

सदरची योजना राबविण्यासाठी या विभागाचा शासन निर्णय दि. १५.१०.२०१६, शासन शुध्दीपत्रक दि. १५.१०.२०१७ व शासन निर्णय दि. ०९.०७.२०२१ अन्वये विहीत केलेल्या तरतुदी जसेच्या तशा लागू राहतील.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन निर्णय :

मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत जालना जिल्ह्यात 20 शेळ्या 02 बोकड असा शेळी गट वाटप करणे ही पथदर्शी योजना (Sheli Gat Vatap Yojana) राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – राष्ट्रीय पशुधन अभियान (NLM); शेळी-मेंढी, कुक्कुट, वराह पालन व वैरण बियाणे उत्पादनाकरीता योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करा – National Livestock Mission

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.