वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीसरकारी कामे

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Ahmednagar District

महाराष्ट्र शासन माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्र. मातंस 1716/प्र.क्र.517/39, दिनांक 19 जानेवारी, 2018 मधील निर्देशान्वये अहमदनगर ग्रामपंचायत / नगरपरिषद मध्ये एकूण ३२ रिक्त असणा-या “आपले सरकार सेवा केंद्र” म्हणून सेवा देण्याकरिता इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज संकेतस्थळावर दर्शविलेल्या अटी शर्तींच्या अधिन राहून मागविण्यात येत आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Ahmednagar District

इच्छुक अर्जदारांनी दिनांक 07/11/2022 ते 10/11/2022 या कालावधीत खालील विहित अर्ज नमुना डाऊनलोड करून आवश्यक त्या कागदपत्रासह आपले कार्यक्षेत्रातील उपविभागीय कार्यालय (प्रांत कार्यालय) संगमनेर, कर्जत. श्रीगोंदा- पारनेर, पाथर्डी, श्रीरामपूर नगर या ठिकाणी कार्यालयीन वेळेत सकाळी 11.00 ते सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यत अर्ज जमा करावे. दिनांक 10/11/2022 रोजी सायं 5.00 वाजे नंतर प्राप्त अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी,

तसेच तालुकानिहाय ग्रामपंचायत/नगरपरिषद क्षेत्रात रिक्त असलेल्या कैद्राची माहिती या कार्यालयाचे संकेतस्थळावर प्रसिध्द केलेली आहे. सदर यादीत प्रसिध्द केलेल्या रिक्त केंद्राकरीताच अर्ज सादर करावेत.

आपले सरकार सेवा केंद्रा बाबत पात्र / अपात्र उमेदवार यांचेबाबत सर्व माहिती कार्यालयाचे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेत येईल त्या करीता या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याची आवश्यकता नाही.

आपले सरकार सेवा केंद्र बाबत अटी व शर्ती:

1. आपले सरकार सेवा केंद्र साठी अर्ज हा जिल्हा सेतू समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर येथे करावा.

2. अर्ज करणारा नागरिक हा त्या गावचा नगरपरिषदेचा रहिवासी असावा जर त्या गावरानगरपरिषदेसाठी अर्ज आला नसेल तर इतर अर्जाचा विचार करण्यात येईल.

3. नागरिक फक्त एकच आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज करु शकतात त्याचे कुटुंबातून दुसरा अर्ज असल्यास तो ग्राहय धरण्यात येणार नाही.

4. ज्या कुटुंबामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र सुरवातीपासून असेल त्यांचा अर्ज ग्राहय धरण्यात येणार नाही.

5. अर्जामध्ये जर माहिती चुकीची असेल तर त्याच्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही तसेच त्याच्यावर कायदेशीर कार्यवाहीसुध्दा करणेत येईल.

6. आपले सरकार सेवा केंद्र यांना शासनाचे तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय यांचे की येणारे आदेश मान्य करावे लागतील.

7. आपले सरकार सेवा केंद्र ज्या ठिकाणी देणेत येईल त्याच ठिकाणी ते कार्यरत असणे आवश्यक राहील. आपले सरकार सेवा केंद्राची जागा बदललेस संबधित आपले सरकार सेवा केंद्र बंद करणेत येईल.

8. शासन निर्णय दिनांक 19 जानेवारी 2018 नुसार सर्व अटी व शर्ती मान्य राहतील.

9. शासनाव्दारे दिलेल्या सर्व सेवा आपले सरकार सेवा केंद्रातून देणे अनिवार्य राहील.

10. शासन निर्णय 19 जानेवारी 2018 नुसार आपले सरकार सेवा केंद्राचे बॅनर (परिशिष्ट ड) तमेव केंद्रामार्कल देणेत येणा-या सेवा (परिशिष्ट क), दर्शनी भागात सेवानिहाय रेट चार्ट लावणे आवश्यक राहिल. तसेच नागरिकांसाठी बसण्याची सोय व आवश्यक तथा सर्व बाबीची परिपूर्तता करावी लागेल.

11. उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी दिलेल्या आदेशाचे वेळोवेळी पालन करावे लागेल.

12. सर्व प्रकारचे डिजिटल पेमेंटला प्राधान्य दयावे लागेल.

13. शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र सुरु ठेवावे लागेल.

14. शासनाचे सर्व साहित्य याचे काटकसरीने वापर सरक्षण व जतन करणे.

15. महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ यानी नियुक्त केलेला तांत्रिक अधिकारी हे आपले सरकार सेवा केंद्र थी संपूर्ण चौकशी करु शकतील.

16. नागरिकांची तक्रार आल्यास आपले सरकार सेवा केंद्राची चौकशी करून त्यावर कारवाई करणेत येईल.

17. आपले सरकार सेवा केंद्राकरीता कोणताही शासकीय परिसरामध्ये जागा मिळणार नाही याची नोंद घ्यावी.

18. आपले सरकार सेवा केंद्र मंजुरीबाबतचा अंतीम अधिकार मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा सेतु समिती, अहमदनगर यांचेकडेस राखून ठेवलेला आहे.

आपले सरकार सेवा केंद्र मिळणेकरीता मागणी अर्ज: आपले सरकार सेवा केंद्र मिळणेकरीता मागणी अर्ज डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

अहमदनगर जिल्ह्यातील रिक्त असणा-या आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी: अहमदनगर जिल्ह्यातील रिक्त असणा-या आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी डाउनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

अधिकृत वेबसाईट: अधिकृत वेबसाईट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – CSC सेंटर साठी असा करा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (Common Service Centres)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

One thought on “आपले सरकार सेवा केंद्र – महा ई सेवा केंद्र अहमदनगर जिल्ह्यासाठी अर्ज सुरू, पहा अटी शर्ती – Aapale Sarkar Seva Kendra Ahmednagar District

  • Pavan Anil Shevatre

    जालना साठी केव्हा सुरू होणार महा इ सेवा अर्ज

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.