राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेमध्ये बदल !

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता संपूर्णतः कर्मचाऱ्यांच्या वर्गणीवर आधारित अशी “राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना” दि. ०४.०२.२०१६ च्या शासन

Read more

२६ जानेवारी, २०२३ प्रजासत्ताक दिनी जल जीवन मिशनच्या विशेष ग्रामसभा – 26th January, 2023 Gram Sabha

देशभरात केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाचे माध्यमातून सन २०१९ पासून जल जीवन मिशन हा एक महत्वांकाक्षी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे.

Read more

बँक ऑफ महाराष्ट्र भरती – Bank of Maharashtra Recruitment 2023

बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) ने अर्थशास्त्रज्ञ, सुरक्षा अधिकारी, स्थापत्य अभियंता, कायदेशीर अधिकारी, व्यवसाय विकास अधिकारी, विद्युत अभियंता, राजभाषा अधिकारी, HR/कार्मिक

Read more

भूमि अभिलेख निकाल जाहीर ! Bhumi Abhilekh Result

उपसंचालक भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश, अमरावती यांच्या अधीनस्त विभागातील गट क पदसमुह ४ ( भूकरमापक तथा लिपीक-टंकलेखक) संवर्गातील रिक्त पदे

Read more

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागात ८१६९ पदांची भरती; महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची जाहिरात प्रसिद्ध

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध कार्यालयांमधील सुमारे ८ हजार पेक्षा अधिक पदांच्या भरतीसाठी आज, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. लोकसेवा

Read more