आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषसरकारी कामे

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचा जाहीरनामा

बुलढाणा जिल्हयामध्ये एकुण 554 आपले सरकार सेवा केंद्राची दिनांक 24/02/2022 रोजी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली असुन एकुण 3809 ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. त्याबाबतची यादी CSC Transaction सहीत व उमेदवाराने भरलेल्या माहीतीच्या आधारे गुणनिहाय यादी यासोबत प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

CSC कंपनी कडुन प्राप्त झालेल्या दि. 7 मार्च 2020 ते दि. 6 मार्च 2022 या कालावधीतील CSC Transaction मध्ये शहरी भागातील CSC Transaction मध्ये CSC Transaction हे शहरी भागामध्ये वार्डनिहाय न दिल्यामुळे व CSC Transaction हे शहर निहाय दिलेले असल्यामुळे CSC Transaction हे वार्डनिहाय न पकडता शहर निहायच पकडण्यात आलेले आहेत.

सदर यादी मधिल सर्व उमेदवारांनी खालील दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही कारावी. या सोबत तालुकानिहाय यादी देण्यात येत असुन उमेदवाराने सदर यादीमध्ये दिलेल्या दिनांकाला या कार्यालयाची जाहीरात क्रमांक/ डीआयटी/सेतू/कावि/ 99/2022 दिनांक 24/02/ 2022 मध्ये दिलेल्या अटी व शर्ती बाबतचे मुळ कागदपत्रे व त्याची छायांकित प्रत व या जाहीरातीसोबत दिलेल्या यादी नुसार दिलेले मुळ कागदपत्रे व त्याची छायांकित प्रत सोबत आणावी उमेदवार अपंग असल्यास अपंगत्वाचे मुळ प्रमाणपत्र व त्याची छायांकित प्रत सोबत आणावी.

तसेच उमेदवाराने ऑनलाईन पेमेंट केल्याबाबत ई – मेल वर प्राप्त झालेली पेमेंट स्लिप सोबत आणावी. उमेदवार सदर दिनांकाला हजर न राहील्यास परत संधी देण्यात येणार नाही याची नोद घ्यावी.

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची तालुकानिहाय यादी तसेच CSC Transation सह गुण निहाय यादी व तालुका निहाय यादी:

१) बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची तालुकानिहाय यादी तसेच CSC Transation सह गुण निहाय यादी व तालुका निहाय यादी-01/03 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

२) बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची तालुकानिहाय यादी तसेच CSC Transation सह गुण निहाय यादी व तालुका निहाय यादी-02/03 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

३) बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची तालुकानिहाय यादी तसेच CSC Transation सह गुण निहाय यादी व तालुका निहाय यादी-03/03 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचा जाहीरनामा:

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचा जाहीरनामा पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – CSC सेंटर साठी असा करा ऑनलाईन नोंदणी अर्ज (Common Service Centres)

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.