सरकारी योजनावृत्त विशेष

पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)

पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना ही एक अत्यंत कमी प्रीमियम मध्ये विमा संरक्षण पुरवणारी आयुर्विमा योजना आहे. योजनेअंतर्गत, विमाधारकाला प्रतिदिवस रु. १.२५ रुपयांपेक्षाही कमी प्रीमियममध्ये दोन लाखांचे विमा संरक्षण देण्यात येते. योजनेअंतर्गत विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या अवलंबितास/वारसदाराला (नॉमिनी) रु. २ लाख इतकी रक्कम मिळते.

पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना – Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

PMJJBY ही एक विमा योजना आहे जी कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाल्यास जीवन विमा संरक्षण देते. हे एक वर्षाचे कव्हर आहे, वर्षानुवर्षे नूतनीकरण करता येते. ही योजना एलआयसी आणि इतर जीवन विमा कंपन्यांमार्फत ऑफर केली जाते/प्रशासित केली जाते जी आवश्यक मंजूरी आणि या उद्देशासाठी बँका/पोस्ट ऑफिसशी करार करून समान अटींवर उत्पादन ऑफर करण्यास इच्छुक आहेत. सहभागी बँका/ पोस्ट ऑफिस अशा कोणत्याही जीवन विमा कंपनीला त्यांच्या ग्राहकांसाठी योजना लागू करण्यासाठी गुंतवून ठेवण्यास मोकळे आहेत.

योजनेची व्याप्ती:

18 ते 50 वर्षे वयोगटातील सहभागी बँकांचे/पोस्ट ऑफिसमधील सर्व वैयक्तिक खातेदारांना सामील होण्याचा अधिकार आहे. एका किंवा वेगवेगळ्या बँका/पोस्ट ऑफिसमध्‍ये एखाद्या व्‍यक्‍तीच्‍या एकाधिक बँक/पोस्‍ट ऑफिस खाती असल्‍यास, ती व्‍यक्‍ती केवळ एका बँक/पोस्‍ट ऑफिस खात्‍याद्वारे योजनेत सामील होण्‍यास पात्र आहे. बँक/पोस्ट ऑफिस खात्यासाठी आधार हे प्राथमिक केवायसी आहे.

नावनोंदणी कालावधी:

हे कव्हर 1 जून ते 31 मे पर्यंतच्या एका वर्षाच्या कालावधीसाठी असेल ज्यासाठी नियुक्त केलेल्या वैयक्तिक बँक / पोस्ट ऑफिस खात्यातून विहित फॉर्मवर स्वयं-डेबिटद्वारे सामील होण्याचा / पेमेंट करण्याचा पर्याय 31 मे पर्यंत देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वर्षी खाली वर्णन केल्याप्रमाणे प्रो-राटा प्रीमियम भरून संभाव्य संरक्षणासाठी विलंबित नोंदणी शक्य आहे;

 • जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये नावनोंदणीसाठी – रु.४३६/- पूर्ण वार्षिक प्रीमियम देय आहे.
 • सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये नावनोंदणीसाठी प्रोरेटा प्रीमियम. रु. ३४२ /- देय आहे.
 • डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये नावनोंदणीसाठी – रू. २२८/- देय आहे.
 • मार्च, एप्रिल आणि मे मध्ये नावनोंदणीसाठी – रु. ११४/- देय आहे.

नावनोंदणीच्या तारखेपासून 30 दिवसांचा धारणाधिकार कालावधी लागू होईल.

नावनोंदणी पद्धत:

हे कव्हर 1 जून ते 31 मे पर्यंतच्या एका वर्षाच्या कालावधीसाठी असेल ज्यासाठी नियुक्त केलेल्या वैयक्तिक बँक / पोस्ट ऑफिस खात्यातून विहित फॉर्मवर स्वयं-डेबिटद्वारे सामील होण्याचा / पेमेंट करण्याचा पर्याय 31 मे पर्यंत देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक वर्षी. वरील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे प्रो-राटा प्रीमियम भरून संभाव्य संरक्षणासाठी विलंबित नोंदणी शक्य आहे.

1 जून 2021 रोजी किंवा त्यानंतर प्रथमच नावनोंदणी करणाऱ्या सदस्यांसाठी, योजनेत नावनोंदणी झाल्यापासून पहिल्या 30 दिवसांत (धारणााधिकार कालावधी) झालेल्या मृत्यूसाठी (अपघातामुळे व्यतिरिक्त) विमा संरक्षण उपलब्ध नसेल. धारणाधिकार कालावधी दरम्यान मृत्यू (अपघातामुळे व्यतिरिक्त), कोणताही दावा स्वीकारला जाणार नाही.

कोणत्याही क्षणी योजनेतून बाहेर पडलेल्या व्यक्ती भविष्यात या योजनेत पुन्हा सामील होऊ शकतात. धारणाधिकार कालावधी दरम्यान विमा लाभ वगळणे हे सदस्यांना देखील लागू होईल जे पहिल्या वर्षात किंवा नंतर योजनेतून बाहेर पडतात आणि 01 जून 2021 किंवा त्यानंतर कोणत्याही तारखेला पुन्हा सामील होतात.

भविष्यातील वर्षांमध्ये, पात्र श्रेणीमध्ये नवीन प्रवेशकर्ते किंवा सध्या पात्र व्यक्ती जे आधी सामील झाले नाहीत किंवा त्यांचे सदस्यत्व बंद केले आहे ते वर वर्णन केलेल्या 30 दिवसांच्या धारण कालावधीच्या अधीन असताना योजना चालू असताना सामील होऊ शकतील.

फायदे: कोणत्याही कारणामुळे सदस्याचा मृत्यू झाल्यास रु.2 लाख देय आहेत.

पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना प्रीमियम:

रु. ४३६/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य. योजनेंतर्गत नावनोंदणीच्या वेळी दिलेल्या पर्यायानुसार, खातेदाराच्या बँक/पोस्ट ऑफिस खात्यातून एका हप्त्यात ‘ऑटो डेबिट’ सुविधेद्वारे प्रीमियम कापला जाईल. 31 मे नंतर संभाव्य कव्हरसाठी विलंबित नावनोंदणी वरील परिच्छेद 3 मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रो-राटा प्रीमियम भरून शक्य होईल. वार्षिक दाव्यांच्या अनुभवावर आधारित प्रीमियमचे पुनरावलोकन केले जाईल.

पात्रता अटी:

सहभागी बँकांचे वैयक्तिक बँक/पोस्ट ऑफिस खातेधारक/ पोस्ट ऑफिसचे वय १८ वर्षे (पूर्ण) आणि ५० वर्षे (वाढदिवस जवळचे) जे वरील पद्धतीनुसार, ऑटो-डेबिटमध्ये सामील होण्यास/सक्षम करण्यास संमती देतात, त्यांची नोंदणी केली जाईल.

मास्टर पॉलिसी धारक: सहभागी बँका/ पोस्ट ऑफिस हे मास्टर पॉलिसी धारक आहेत. सहभागी बँका/पोस्ट ऑफिस यांच्याशी सल्लामसलत करून एलआयसी/इतर विमा कंपन्यांद्वारे एक साधे आणि ग्राहक अनुकूल प्रशासन आणि दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया अंतिम करण्यात आली आहे.

हमी समाप्ती: सदस्याच्या जीवनावरील हमी खालीलपैकी कोणत्याही घटनेवर संपुष्टात येईल आणि त्याखाली कोणताही लाभ देय होणार नाही:

 • वय 55 वर्षे पूर्ण झाल्यावर (जन्मदिनाजवळील वय) त्या तारखेपर्यंत वार्षिक नूतनीकरणाच्या अधीन आहे (तथापि, 50 वर्षांच्या पुढे प्रवेश करणे शक्य होणार नाही).
 • बँक/पोस्ट ऑफिसमधील खाते बंद करणे किंवा विमा लागू ठेवण्यासाठी शिल्लक अपुरी.
 • जर एखाद्या सदस्याला PMJJBY अंतर्गत LIC ऑफ इंडिया/इतर कंपनीमध्ये एकापेक्षा जास्त खात्यांद्वारे संरक्षण मिळाले असेल आणि LIC/इतर कंपनीकडून अनवधानाने प्रीमियम प्राप्त झाला असेल, तर विमा संरक्षण रु. पर्यंत मर्यादित असेल. 2 लाख आणि डुप्लिकेट विम्यासाठी भरलेला प्रीमियम जप्त केला जाईल.
 • देय तारखेला पुरेशी शिल्लक नसल्यामुळे किंवा योजनेतून बाहेर पडल्यामुळे विमा संरक्षण बंद केले असल्यास, वरील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे योग्य प्रीमियम मिळाल्यावर ते पुनर्संचयित केले जाऊ शकते, तथापि संरक्षण ताजे मानले जात असेल आणि 30 दिवसांचे धारणाधिकार कलम लागू आहे.
 • सहभागी बँका दरवर्षी 30 जून रोजी किंवा त्यापूर्वी नियमित नोंदणी झाल्यास आणि त्याच महिन्यात प्राप्त झाल्यावर इतर प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांना प्रीमियम पाठवतील.

पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना अर्ज नमुना PDF फाईल:

 • पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना अर्ज नमुना PDF फाईल डाऊनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.
 • प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना दावा अर्ज नमुना (CLAIM-FORMS) PDF डाऊनलोड करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

टोल फ्री क्रमांक:

महाराष्ट्रासाठीचा टोल फ्री क्र. १८००-१०२-२६३६

राष्ट्रीय टोल फ्री क्र.  १८००-१८०-११११ आणि १८००-११०-००१

संकेतस्थळ: https://www.jansuraksha.gov.in

सबस्क्रायबरच्या बँकेच्या / पोस्ट ऑफिस खात्यातून प्रीमियमची रक्कम थेट वजा होते दाव्याची रक्कम दावा करणाऱ्या व्यक्तीच्या बँकेच्या खात्यात थेट जमा होते.

नोंदणी करण्यासाठी तुमच्या जवळच्या बँकेच्या शाखेशी/पोस्ट ऑफिस कार्यालयाशी आजच संपर्क साधा अपघात/मृत्यू झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत दाव्याची माहिती कळवावी.

हेही वाचा – प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना – PMSBY

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी इथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.